miroslav hlinka

/CZ/ Jsem výtvarník a fotograf pocházející z městečka Vrbno pod Pradědem, ale už mnoho let žiji v Pardubicích.

Po vystudování Střední umělecké školy v Ostravě (1996-2000), kde jsem se učil uměleckým grafickým technikám pod vedením J. Neuwirta, jsem začal pracovat jako grafický designér, nejdříve v Brně, následně v Praze. Mezitím jsem se věnoval stále i výtvarné tvorbě. Začátkem roku 2010 jsme se po narození prvního syna přestěhovali do Pardubic.

Ilustracemi jsem obohatil například knihu mysliveckých povídek, několik časopisů a Bestiář DrD+ (120 ilustrací). Od roku 2008 se opět věnuji tvorbě exlibris a drobné grafice, která byla publikována v katalozích českých i zahraničních.

Zůčastnil jsem se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí. Za drobnou grafiku a exlibris v technice mezzotinty jsem získal řadu mezinárodních ocenění. Vedl jsem několik workshopů mezzotinty.

V posledních letech se věnuji převážně hlubotiskové technice mezzotintě a černobílé fotografii - převážně krajiny, městských zákoutí, hřbitovů a kostnic o kterých jsem vydal koncem roku 2023 fotografickou publikaci Momenty ticha.


/EN/ I am an artist and photographer from Vrbno pod Pradědem, but I have been living in Pardubice for many years.

After graduated from the Secondary Art School in Ostrava (1996-2000), where I learned artistic graphic techniques under the guidance of J. Neuwirt, I started working as a graphic designer, first in Brno, then in Prague. In the meantime, I was still working as an artist too. At the beginning of the year 2010, after the birth of my first son, we moved to Pardubice.

Illustrations I enriched, for example, a book of hunting stories, several magazines and DrD+ Bestiary (120 illustrations). Since 2008 I have been working again on exlibris and small graphics, which have been published in catalogues of Czech and foreign countries.

I have participated in many collective exhibitions at my country and abroad. For small prints and exlibris in the technique of mezzotint, I have received a number of international awards. I have led several mezzotints workshops. The last few years I have been working mainly with intaglio mezzotint and B&W photography - mostly landscapes, city nooks, cemeteries and ossuaries, about which I have published a photographic book Moments of Silence at the end of 2023.

e-mail: info[at]miroslavhlinka.cz

Ocenění /Awards/:
2023 - 2nd prize - International Biennial of Modern Exlibris, Malbork, Poland
2022 - Special prize - XVIII International competition of small graphic form and exlibris, Ostrow Wielkopolski, Poland
2019 - The City of Sint-Niklaas Prize for The Best Ex Libris - 22th Sint-Niklaas 2019 international bookplates and small printmaking competition, Belgium.
2019 - Honorable mention - XVII International competition of small graphic form and exlibris, Ostrow Wielkopolski, Poland
2018 - Honorable mention - 3rd International exlibris competition Varna, Bulgaria
2016 - Diploma - Ural print triennial, Russia
2013 - 3rd prize - 24th International Biennial of Modern Exlibris, Malbork, Poland
2012 - Honourable mention - IX International Graphic Competition for Ex Libris Gliwice 2012, Poland
2011 - The City of Sint-Niklaas Prize for Intaglio, Belgium
2011 - Medals of Honour - The 23rd International Biennial Exhibition of Modern Exlibris, Malbork, Poland