více info a kniha na MOMENTY TICHA / české kostnice ve fotografii/ - www.momentyticha.cz
more informations and the book  MOMENTS OF SILENCE / Czech ossuaries in photography/ - www.momentyticha.cz/en