krajina / landscape

/CZ/ Rád fotografuji krajinu a často pracuji v sériích. Rád se totiž vracím na jedno místo a zachycuji jej v různých obdobích.

/EN/ I like to photograph landscapes and often work in series. I like to go back to one place and capture it in different periods.

hřbitovy a kostnice / cemeteries and ossuaries

/CZ/ se zájmem fotografuji staré hřbitovy s nazaměnitelnou atmosférou a kostnice o kterých jsem koncem roku 2023 vydal knihu MOMENTY TICHA

/EN/ I am interested in photographing old cemeteries with a memorable atmosphere and ossuaries about which I published a book MOMENTS OF SILENCE at the end of 2023

mezzotinta / mezzotint

/CZ/ Krásná hlubotisková technika, která dovoluje vytvářet rytiny plné  bohatých tónů

/EN/ A beautiful intaglio technique that allows you to create engravings full of rich tones